Το κλείσιμο των σχολείων λόγω της πανδημίας του ιού covid 19 και η παρατεταμένη αποχή των μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή διαμορφώνεται στο φυσικό χώρο μάθησης και γνώσης, που είναι το σχολείο, δημιουργεί νέα και πρωτόγνωρα δεδομένα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία.

Αυτόν τον καιρό καταβάλλεται τιτάνια προσπάθεια, μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, να διατηρηθεί άσβεστο το ενδιαφέρον και ζωντανή η επαφή των μικρών μαθητών με το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει και να στηρίξει τα παιδιά. Ιδιαίτερα στο Δημοτικό σχολείο ο δρόμος των εκπαιδευτικών είναι ανηφορικός, λόγω της μικρής ηλικίας των μαθητών και της μηδενικής εμπειρίας τους σε τέτοιους τρόπους διδασκαλίας.

Η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης κινείται στη θετική κατεύθυνση λόγω της καθολικής της εμβέλειας, ενώ αντίθετα η έλλειψη προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή σε κάθε μαθητή, επιβραδύνει κάθε φιλότιμη προσπάθεια από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Δε μιλώ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, γιατί εμείς ζούμε χρόνια με αυτά και έχουμε μάθει να τα προσπερνούμε, προκειμένου να είμαστε χρήσιμοι στα παιδιά μας και στην κοινωνία. Τούτη την ώρα μοναδικό μας μέλημα είναι να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε όλους τους μαθητές μας και ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους.