Επιστολή κατέθεσε ο Γιώργος Ρώρος προς το Δήμαρχο Πατρέων με θέμα την «Ενίσχυση των μαθητών/μαθητριών του Δήμου Πατρέων».

"Κύριε Δήμαρχε,

Τις κρίσιμες αυτές ημέρες  οι συμπολίτες μας παραμένουν στο σπίτι. Τα Πατρινόπουλα είναι υποχρεωμένα να κάνουν τα μαθήματά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας.

Είναι προφανές, ότι υπάρχουν οικογένειες μαθητών που θα αδυνατούν λόγω οικονομικών, τεχνικών θεμάτων (λόγω έλλειψης σχετικών συσκευών, είτε πρόσβασης στο διαδίκτυο) να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.

Προτείνουμε στο Δήμο Πατρέων, άμεσα να προμηθευτεί ισάριθμα tablets για τους μαθητές των κοινωνικών φροντιστηρίων καθώς και φορητές συσκευές για πρόσβαση στο internet. Ο εξοπλισμός θα παραμένει στην ιδιοκτησία του Δήμου και θα χρησιμοποιείται και ως ενισχυτικός τρόπος κατά τη λειτουργία των φροντιστηρίων.

Αντίστοιχα για τα σχολεία με προτεραιότητα στα Λύκεια, Γυμνάσια και τα Δημοτικά σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων να καταγραφούν οι ανάγκες και να γίνει η προμήθεια παραμένοντας ο εξοπλισμός στα σχολεία.

Είναι ηθική υποχρέωση του Δήμου να στηρίξει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στη μάχη για ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των μαθητών/τριών και στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Εν αναμονή  απάντησης.

Ο επικεφαλής της «ΩΡΑ ΠΑΤΡΩΝ»

Γιώργος Ρώρος" αναφέρει η επιστολή.