Για την αδυναμία χρήσεως  οβελία το Πάσχα, στενοχωρούνται οι Έλληνες και δικαίως. Είναι κάτι από τα βασικώτερα έθιμα στον εορτασμόν της μεγάλης αυτής ημέρας. Υπάρχουν  όμως περιπτώσεις που δυνάμεθα να ψήσομεν το αρνί χωρίς να το τεμαχίσομεν και χωρίς σούβλα. Ένας σπάνιος τρόπος παραδοσιακός  με αφάνταστη γευστικότητα είναι το περίφημον «ψητό της Λαμπρής» όπως τηρείται  με θαυμαστόν τρόπον αλλά και πρωτοφανή αδημονία στη Αμοργόν. Είναι το πλέον υπέροχον  και αρχοντικόν γεύμα στο Νησί. Κυρίαρχον μεταξύ όλων στον γαστρονομικον τομέα. Ανώτερον αυτού δεν υπάρχει.

Παλαιότερα η κατανάλωσή   του γινόταν  μόνον το Πάσχα γι’ αυτό και ο τρόπος έψεώς του καλείται «ψητόν της Λαμπρής». Σε εποχές όπου η κατάλυση κρέατος αιγοπρόβειου γινόταν μίαν φοράν τον μήνα και μάλιστα σε λιγοστές ποσότητες «μισή οκά» ή  «μία οκά» ανά οικογένειαν, το ολόκληρον  αρνί το Πάσχα στο σπίτι ήταν ευλογία!  Και το πλουσιοπάροχον αυτό γεύμα καθιστούσε το «ψητό» περιώνυμον!! Η τεχνική στο ψήσιμόν του σπανία, πολύχρονη  και άκρως ευωδιαστή η δε γευστικότητα κάτι το απροσδιόριστον, το θεσπέσιον και ποιοτικώς άριστον, Γεύμα που το «λαχταρούν» και οι θεοί του Ολύμπου!

Την συνταγή αυτού  του εδεσματικού  παρασκευάσματος δίδομεν μετά χαράς στο κοινόν για να ψήσουν ακέραιον  το αρνί χωρίς σούβλα στο σπίτι ή να το ετοιμάσουν και να το δώσουν στον φούρνον, παρ΄ ότι εκεί θα υστερήσει σε τεχνικήν ψησίματος, όπως την αναφέρομεν στο οικείον μέρος της συνταγής μας. Αυτούσια η συνταγή είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα www.fragosika.gr,  ενότητα ειδήσεις.

Κατεβάσετε, μελετήσετε, εφαρμόσετε αυτήν συνταγήν την Λαμπρήν και, καλή όρεξη.

Έτη πολλά και υγιή.

Συστήσατε στους φίλους σας να την κατεβάσουν