Αναμφίβολα, μέσα από περιόδους κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε με τον κορωνοϊό, μαθαίνουμε να εκτιμούμε τα απλά, καθημερινά πράγματα τα οποία στερούμαστε.

Λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας αυτό που λείπει στους περισσότερους πλέον είναι ο κόσμος, το να δούμε πρόσωπα να κυκλοφορούν στο δρόμο χωρίς να είναι απαραίτητο να τα γνωρίζουμε.

Αυτός ο παλμός της πόλης είναι που ευελπιστούμε να επιστρέψει σύντομα, ελπίζοντας πως οι εικόνες του Βαγγέλη Σταματόπουλου που ακολουθούν θα ζωντανέψουν εκ νέου, επιστρέφοντας στους κανονικούς μας ρυθμούς.