Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών δίνει προτεραιότητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) και την μεικτή μάθηση (blended learning) για την επιμόρφωση υψηλής ποιότητας.

Τα προγράμματα μεικτής μάθησης του ΚΕΔΙΒΙΜ συνδυάζουν δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω είδη μάθησης:

1. Διδασκαλία σε τάξη
2. Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (ευέλικτη μελέτη)
3. Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση (μάθημα με καθηγητή σε εικονική τάξη)
4. Κοινωνική Μάθηση

Τα Προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή είναι ανοιχτά σε αιτήσεις εκπαιδευόμενων είναι:

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Σχεδίαση, Υλοποίηση, Αξιολόγηση και Εφαρμογή
Managment Αλλαγών
IELTS
Επαγγελματικά Αγγλικά
Ναυτιλιακές Σπουδές
Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής
Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Κατάρτιση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας
Data Protection Officer
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Μεικτής Μάθησης και Τηλεκπαίδευσης

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ: https://kedivim.upatras.gr/