Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια... 

Αυτή ήταν η απάντηση που πήραμε για το τι γίνεται με τα ζητήματα που αφορούν τα έργα του Δήμου που είναι να ξεκινήσουν ή ακόμα και αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Βλέπετε, η πανδημία βρήκε την Πάτρα, σε μία χρονική περίοδο που ήταν να μπουν στην τελική ευθεία σημαντικά έργα υποδομών. 

Πρώτο και καλύτερο η αναδιαμόρφωση των πρώην Αποθηκών του ΑΣΟ και η μετατροπή τους σε ένα πολυχώρο κέντρο πολιτισμού και αναψυχής.

Το έργο αυτό κανονικά θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει, όμως, αυτό πλέον δεν προβλέπεται τουλάχιστον μέχρι τις αρχές καλοκαιριού. 

Ένα ακόμα έργο που ήταν να μπει στο τελικό στάδιο της υλοποίησης του ήταν αυτό του Έλους της Αγυιάς, με τον ανάδοχο να έχει βγει και με τους υπεύθυνους του Δήμου να υποστηρίζουν ότι το θέμα της ένστασης που είχε κατατεθεί να ξεπερνιέται. 

Όμως ήρθε ο κορωνοϊός. Κοντά στο να ξεκινήσει ήταν και το έργο για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Πάτρας, σύμφωνα με το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που θα το χρηματοδοτούσε. 

Ωστόσο, πέρα από τα έργα που ήταν να ξεκινήσουν, ο κορωνοϊός, έβαλε παύση και σε αυτά που οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως στο Παλαιό Αρσάκειο, στο κτίριο της οδού Μανιακού και σε αυτό στα Παλαιά Σφαγεία. Το τελευταίο μάλιστα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. 

Πάντως, το σίγουρο είναι ότι ο κορωνοϊός τα πήγε όλα πίσω και ο Δήμος όταν ξεπεραστεί αυτό το θέμα με την πανδημία, θα πρέπει να τρέξει. Ειδικότερα για τα έργα που είναι να χρηματοδοτηθούν μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Εκτός πια αν ανατραπούν και αυτά...