Να και ένα καλό από τον κορωνοϊό. 

Μένοντας σπίτι και με τους δρόμους άδειους έχει μειωθεί κατακόρυφα η κυκλοφοριακή κίνηση, αφού λίγοι είναι αυτοί που βγαίνουν έξω ακόμα και με οχήματα. 

Στην Πάτρα, ειδικότερα το Σαββατοκύριακο, οι δρόμοι ήταν άδειοι, ενώ ακόμα και στο κέντρο με δυσκολία έβρισκε κανείς αμάξι ή και δίκυκλο.

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο να μειωθεί αυτό το διάστημα της πανδημίας, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η μόλυνση του περιβάλλοντος, σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. 

Στην Πάτρα δε, σύμφωνα με τις μετρήσεις, η ρύπανση έχει μειωθεί περισσότερο και από το μισό, σε σύγκριση με την κατάσταση που υπήρχε πριν. Άλλον ένα μήνα δηλαδή να μείνουμε σπίτι και λύσαμε το πρόβλημα τόσο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όσο και το κυκλοφοριακό...