Τη δική του μάχη για την αντιμετώπιση του φονικού κορωνοϊού COVID-19 μέσω της εργαστηριακής διερεύνησης της νόσου δίνει το εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιστημονικά υπεύθυνος της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ και Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με αντικείμενο την «Εργαστηριακή Διερεύνηση και επιτήρηση κρουσμάτων λοίμωξης από το νέο Κορωνοϊό COVID-19 (SARS-CoV-2)», είναι ο διευθυντής του εργαστηρίου, καθηγητής, Αθανάσιος Τσακρής, όπως αναφέρει το protothema.

Στόχοι της επιδημιολογικής και εργαστηριακής διερεύνησης και επιτήρησης της νόσου από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας είναι:

α) η έγκαιρη ανίχνευση ατόμων με υποψία λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό COVID-19 (SARS-CoV-2)
β) η άμεση εργαστηριακή διερεύνηση ατόμων με υποψία λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό COVID-19 (SARS-CoV-2)
γ) η άμεση λήψη μέτρων πρόληψης της δευτερογενούς μετάδοσης, και
δ) η περαιτέρω κατανόηση των κλινικών και επιδημιολογικών χαρακτηριστικών του νέου κορωνοϊού COVID-19 (SARS-CoV-2), προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και ελέγχου του νοσήματος

Στο πλαίσιο της άμεσης εργαστηριακής διερεύνησης ατόμων με υποψία λοίμωξης από τον κορωνοϊό, με βάση τις ισχύουσες οδηγίες για την επιδημιολογική επιτήρηση της λοίμωξης, οποιοδήποτε ύποπτο κρούσμα πρέπει να υποβάλλεται άμεσα σε εργαστηριακό έλεγχο. Η άμεση εργαστηριακή επιβεβαίωση λοίμωξης από τον κορωνοϊό COVID-19 (SARS-CoV-2) είναι απαραίτητη για την ορθή διαχείριση του ασθενούς, τη διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής διερεύνησης των επαφών του, τη συλλογή κλινικών και επιδημιολογικών πληροφοριών και τη λήψη κατάλληλων μέτρων πρόληψης και ελέγχου της λοίμωξης.

Στην κατεύθυνση διενέργειας της εργαστηριακής διερεύνησης ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ, αποστέλλονται από υπηρεσίες δημόσιας υγείας ή άλλου υγειονομικού φορέα κατάλληλα κλινικά δείγματα, που λαμβάνονται από ύποπτο κρούσμα. Τα κλινικά δείγματα συνοδεύονται από πλήρως συμπληρωμένο το «Συνοδευτικό δελτίο αποστολής κλινικού δείγματος για το νέο κορωνοϊό COVID-19 (SARS-CoV-2) προς Εθνικά ή άλλα εργαστήρια», το οποίο στη συνέχεια προωθείται στο Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) του ΕΟΔΥ.

Για την αρχική διάγνωση, συστήνεται άμεση συλλογή δειγμάτων, τόσο από το κατώτερο όσο και από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Δείγματα, που λαμβάνονται από το κατώτερο αναπνευστικό αναμένεται να έχουν υψηλότερη διαγνωστική αξία από δείγματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου μπορεί να είναι θετικό, αρνητικό ή αδιευκρίνιστο και κοινοποιείται στο ΚΕΠΙΧ του ΕΟΔΥ τηλεφωνικά και μέσω τηλεομοιοτυπίας, άμεσα με την ολοκλήρωση του εργαστηριακού ελέγχου, ενώ εκδίδεται και έγγραφη απάντηση για τον θεράποντα ιατρό. Στην περίπτωση όπου ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος ασθενούς για τον οποίο υπάρχει έντονη υποψία ότι εμφανίζει λοίμωξη από COVID-19 (SARS-CoV-2) είναι αρνητικός, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται λήψη κλινικών δειγμάτων από πολλαπλές θέσεις του αναπνευστικού συστήματος.

Με βάση υπάρχουσα προσωρινή οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), σχετικά με τη συχνότητα συλλογής κλινικών δειγμάτων από νοσηλευόμενους ασθενείς με λοίμωξη από COVID-19 (SARS-CoV-2), μέχρι να υπάρξουν δύο διαδοχικά αρνητικά δείγματα σε διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών.