Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», θα πραγματοποιηθεί την 31η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11 το πρωί, με τα παρακάτω θέματα:

1) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 762/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

2) Έγκριση της αριθ. 31/12-3-2020 Απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων που αφορά στον οικονομικό απολογισμό της έτους 2019 (εισηγήτρια: Φωτεινή Συριώτη-Κυπραίου – Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

3) Διαγραφή οφειλής (Παπακυριαζής Ανδρέας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν.Ξένου – Αρμόδια Δ/ντρια α.α.)