Ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ αυτών οι Αχαιοί Κώστας Μάρκου και Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσαν ερώτηση για τα μέτρα στήριξης των δικηγόρων. Η ερώτηση έχει ως εξής: 

"Η κρίση του κορωνοϊού έχει ήδη οδηγήσει την Κυβέρνηση στη λήψη μέτρων που θα παραλύσουν την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας. Ένα από τα μέτρα που ήδη αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση είναι και η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, για την αποφυγή συγκεντρώσεων που θα σημάνουν τη διασπορά του ιού.

Για τον λόγο αυτό, στις 11.03.2020, δημοσιεύθηκε σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δυνάμει του άρθρου 11 της οποίας προβλέπεται η επιβολή του μέτρου της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, ενώ, στις 12.03.2020, με την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734 ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 833 Β’, όπως αυτή αντικαταστάθηκε κατά περιεχόμενο από την από 15.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 864/15.03.2020), επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 27.03.2020.

Ο κίνδυνος από τον ιό είναι υπαρκτός και δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Ωστόσο, κλείσιμο των δικαστηρίων, που προβλέπεται να διαρκέσει πολλές εβδομάδες, ίσως και μήνες, σημαίνει οικονομική ασφυξία, ιδιαίτερα για τους άμισθους δικηγόρους.

Ειδικότερα δε η γενικευμένη ανησυχία λόγω της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού στους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου έχει ήδη σαν αποτέλεσμα ένα βαρύτατο οικονομικό πλήγμα για τους δικηγόρους των άνω περιοχών, δεδομένου ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών και άλλοι Δικηγορικοί Σύλλογοι των νομών αυτών είχαν αποφασίσει την αποχή από τα καθήκοντά των μελών τους πολλές μέρες πριν από την δημοσίευση των προαναφερόμενων Π.Ν.Π. και Κ.Υ.Α..

Επειδή η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων, και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα επιφέρει τεράστιες αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στους δικηγόρους και τις οικογένειές τους. Είναι ένας πολυπληθής επαγγελματικός κλάδος που έχει υποστεί αναμφίβολα μεγάλες ζημίες κατά την δεκαετή κρίση και συνεχίζει να δοκιμάζεται.

Επειδή το Κράτος πρέπει να μεριμνήσει για όσους δικηγόρους έχουν ως μόνη πηγή εισοδήματος το επάγγελμα τους, ώστε να μην οδηγηθούν στο κλείσιμο των γραφείων τους.

Επειδή η κυβέρνηση οφείλει να λάβει μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των δικηγόρων για όσο διάστημα διαρκέσουν τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως ενδεικτικά:

1. Να παραταθεί η προθεσμία καταβολής και να ανασταλεί η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α.. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

2. Να παραταθεί η προθεσμία καταβολής και να ανασταλεί η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

3. Να παραταθεί η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται με τόκους ή προσαυξήσεις.

4. Να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση με εισοδηματικά κριτήρια στους άμισθους δικηγόρους, μέσω του Ο.Α.Ε.Δ., υπέρ του οποίου το σύνολο των δικηγόρων (έμμισθοι και άμισθοι) καταβάλουν εισφορές εδώ και μια 10ετία περίπου, χωρίς καμία ανταποδοτικότητα μέχρι σήμερα. 

5. Οι γονείς έμμισθοι δικηγόροι να δύνανται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στην Π.Ν.Π. της 11-3-2020 (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020).

6. Να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους επαρχιών με εισοδηματικά κριτήρια μέσω του Λ.Ε.Δ.Ε., υπέρ του οποίου υφίσταται για τα μέλη του παρακράτηση 5% επί της αξίας των γραμματίων προείσπραξης ασφαλιστικών εισφορών που εκδίδει για κάθε παράσταση ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος.

Επειδή το συγκεκριμένο πλήγμα για τους δικηγόρους οφείλεται σε μία γενικευμένη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, την οποία οι ίδιοι δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλέψει.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

-Τι μέτρα σκοπεύουν να πάρουν τα συναρμόδια Υπουργεία για τη στήριξη των δικηγόρων, που πλήττονται ανυπολόγιστα από τα μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού;

-Είναι στις προθέσεις των συναρμόδιων Υπουργείων να προβούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, τις φορολογικές υποχρεώσεις και άλλες οφειλές των δικηγόρων;

-Προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργεία να προβούν σε θέσπιση και καταβολή ειδικού έκτακτου επιδόματος στους άμισθους δικηγόρους και συνολικά στους ελεύθερους επαγγελματίες;

-Τι μέτρα σκοπεύουν να πάρουν τα συναρμόδια Υπουργεία για τη στήριξη των γονέων έμμισθων δικηγόρων αναφορικά με τη χρήση της άδειας ειδικού σκοπού;".