ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Συγκριτικές Διαχρονικές 

Μεταφιλοσοφικές Έρευνες 

στην Ανθρώπινη Μοίρα 

Μέρος ΙΙ 

Ειδική Μορφολογία της Ιστορικότητας 

Με τους θεούς (την μελέτη για την γέννηση και φύση των οποίων, που αρχίσαμε την τελευταία φορά, θα συνεχίσουμε αυτήν την Πέμπτη), εμφανίζονται και αναπτύσσονται δύο σημαντικά φαινόμενα. Πρώτον δημιουργούνται διηγήσεις για αυτούς και δεύτερον τελούνται ιεροπραξίες με αναφορά προς αυτούς. 

Μύθοι είναι βασικά οι ιστορίες περί θεών. Ιεροτελεστίες οι τρόποι με τους οποίους οι θνητοί έρχονται σε άμεση επαφή με τους αθανάτους. Θα μελετήσουμε τα είδη και τις μορφές των μύθων και των ιεροτελεστιών καθ’ εαυτά και στην συνάρτηση μεταξύ των, για να ανακαλύψουμε το νόημα και τον συμβολισμό τους. Θα κοιτάξουμε τι λένε οι μύθοι για τους θεούς και πως το λένε. Και για τις ιεροτελεστίες θα ερευνήσουμε το τι γίνεται και γιατί γίνεται. Θα αναρωτηθούμε πότε συντελέστηκαν οι σχετικές εξελίξεις. Βασικό ερώτημα είναι τι προϋπήρχε από την Μυκηναϊκή εποχή και τι όχι, καθώς και πως κινήθηκε η μεταμόρφωση στοιχείων μετά την Δωρική Κάθοδο. 

Ο θεματικός τίτλος της ομιλίας μου είναι: 

Μύθος και Ιεροτελεστία. 

Τι είναι ο Μύθος και τι η Ιεροτελεστία; 

Η ομιλία θα γίνει την Πέμπτη 19 Μαρτίου, 8.30 το βράδυ, στην Αίθουσα Διαλέξεων του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης (2ος όροφος, Πλατεία Γεωργίου Α’). 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Μετά την ομιλία θα υπάρξει χρόνος για συζήτηση.