Επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς έστειλε η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ), που αφορά ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λπ., σημειώνοντας πως η τρέχουσα χρονιά θα είναι πολύ ζημιογόνα για τα καταλύματα του κλάδου της και ζητώντας μέτρα στήριξης.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, ζητά, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή σε 6% και στη μετάπτωση του ΦΠΑ στις εγχώριες μεταφορές στο 13% έως την 31/12/2020.

Ακολουθούν οι προτάσεις της Συνομοσπονδίας για την ανακούφιση του κλάδου από τις παρενέργειες της επιδημίας του κορονοϊού.

α) αναστολή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις του κλάδου,

β) προσωρινή παύση καταβολών δημοτικών τελών και φόρων για τις επιχειρήσεις,

γ) εξαίρεση καταβολής ΕΝΦΙΑ των επαγγελματικών και επιχειρηματικών ακινήτων για το 2020,

δ) αναστολή του φόρου διαμονής επανεξετάζοντας παράλληλα την κατάργηση του,

ε) κάλυψη του μισθολογικού κόστους που αφορά τους εργοδότες, με ταυτόχρονη διατήρηση της εισφοράς υπέρ των εργαζομένων μέχρι την 31/12/2020, προκειμένου να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας,

στ) λήψη μέτρων για τις επιχειρηματικές επιταγές οι οποίες δεν υπάρχει ρευστότητα να καλυφθούν,

ζ) άμεση μετακύλιση των δανειακών υποχρεώσεων των τουριστικών καταλυμάτων στις τράπεζες έως 31/12/2020 χωρίς επιβάρυνση τόκων ή δυνατότητα επιτάχυνσης της ρύθμισης των δανείων των μελών μας με ευνοϊκότερους όρους και διαγραφή όλων των τόκων, ανεξαρτήτως της μορφής δανείων και όχι μόνο των επιχειρησιακών καθότι οι τράπεζες, λόγω του χαμηλού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου, δεν χορηγούσαν επιχειρησιακά δάνεια για την αναβάθμιση των καταλυμάτων τους αναγκάζοντας τους έτσι να λάβουν άλλων μορφών δάνεια (καταναλωτικά, στεγαστικά, κ.α.).

η) άμεση χρηματοδότηση με παροχή έκτακτων δανείων στις επιχειρήσεις του κλάδου μας από τις τράπεζες με εγγύηση 100% του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και άτοκης χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης,

θ) απελευθέρωση κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών έτσι ώστε οι επαγγελματίες να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα δεσμευμένα χρηματικά ποσά για την κάλυψη των τρεχόντων εξόδων τους,

ι) προσωρινή παύση όλων των πλειστηριασμών για τις επιχειρήσεις.