Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Πάτρας ολοκλήρωσε την τοποθέτηση διάρκειας τριών μηνών 8 μαθητών του στην Κύπρο στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “VET Staff and Students Development” και κωδικό 2019-1-EL01-KA102-062305. Η δράση υλοποιήθηκε στο διάστημα 11/11/2019 - 10/02/2020 σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Οργανισμό ShipCon Limassol LTD ο οποίος εδρεύει στην Λεμεσό της Κύπρου. Η οργάνωση μιας τέτοιας έκτασης δράσης αποτελούσε από τον σχεδιασμό της ένα σημαντικό διακύβευμα όχι τόσο για την διάρκεια (τρεις μήνες) αλλά περισσότερο για τον αριθμό των συμμετεχόντων. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές από τους ακόλουθους τομείς ΕΕΚ τους 1ου ΕΚ Πάτρας:

  • Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού
  • Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας
  • Μηχανολογίας
  • Πληροφορικής

Οι συμμετέχοντες ήταν πρόσφατα απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητας του 1ου ΕΚ Πάτρας (1ο ΕΠΑ.Λ. Πάτρας και ΕΠΑ.Λ. Παραλίας) οι οποίοι το σχολικό έτος 2018-19 φοίτησαν είτε στην Γ τάξη ΕΠΑ.Λ. είτε στο Μεταλυκειακό Έτος Μαθητείας.

Η εμπειρία για τους συμμετέχοντες ήταν πολύτιμη, καθώς εργάστηκαν για τρεις μήνες σε επιχειρήσεις με αντικείμενο συναφές του κλάδου σπουδών της ΕΕΚ στον οποίο φοίτησαν. Οι δικαιούχοι συμμετείχαν σε ποικιλία επαγγελματικών δραστηριοτήτων, εμπλούτισαν τις γνώσεις και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και γνώρισαν το επαγγελματικό περιβάλλον της ειδικότητάς τους σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Η Κύπρος επιλέχθηκε για την ομαλότερη προσαρμογή των συμμετεχόντων τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον ώστε και αυτοί να διευκολυνθούν αλλά και ο οργανισμός αποστολής να διαχειριστεί πιο εύκολα τις τοποθετήσεις καθώς δεν υπάρχουν γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια. Επίσης, η Κύπρος διατηρεί μια ραγδαία αναπτυσσόμενη οικονομία η οποία δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας για χαμηλής και μεσαίας ειδίκευσης εργατικό δυναμικό. Πολλοί τομείς της οικονομίας αναζητούν εργατικό δυναμικό κυρίως από την Ελλάδα, ώστε να διευκολύνεται η γλωσσική επικοινωνία με τους υπόλοιπους εργαζόμενους αλλά και το κοινό. Ήδη, σε κάποιους από τους συμμετέχοντες έχει προταθεί από τις επιχειρήσεις στις οποίες υλοποίησαν την πρακτική άσκηση να συνεχίσουν να εργάζονται μετά την λήξη του προγράμματος. Η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή και δύο συμμετέχουσες στα τέλη Μαρτίου θα μεταβούν εκ νέου στην Κύπρο για να εργαστούν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης στην επιχείρηση όπου έκαναν την πρακτικής τους άσκηση.

Η μαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιτισμό και τα ήθη της Κύπρου και να επισκεφθούν χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Για τους συμμετέχοντες ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία καθώς ακόμα και αυτοί που είχαν στο παρελθόν συμμετάσχει σε προγράμματα Erasmus+ δεν είχαν την εμπειρία της κατά μεγάλο ποσοστό αυτόνομης διαχείρισης τόσο του περιεχομένου της κατάρτισης όσο και της χρηματοδότησης. Η εμπειρία αυτή επίσης ενίσχυσε τις κοινωνικές δεξιότητες των συμμετεχόντων στο χώρο εργασίας και την ικανότητα εργασίας σε ομάδες. Επίσης, τους κατέστησε πιο υπεύθυνους στην τήρηση δεσμεύσεων και χρονοδιαγραμμάτων.

Ο αντίκτυπος τόσο για τους ίδιους τους συμμετέχοντες όσο και για τους συμμετέχοντες οργανισμούς, ήταν πολύ σημαντικός και αύξησε την ικανότητα διαχείρισης τοποθετήσεων μακράς διάρκειας. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος από τους εμπλεκόμενους οργανισμούς μας βοήθησε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα το οποία ενσωματώσαμε στην νέα αίτηση χρηματοδότησης για κατάρτιση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, στην οποία έχουμε συμπεριλάβει για τους εκπαιδευόμενους αποκλειστικά 15 μακράς διάρκειας τοποθετήσεις στην Κύπρο, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.

Η εστίαση του οργανισμού στην οργάνωση και υλοποίηση μακροχρόνιων τοποθετήσεων παράλληλα με την υποστήριξη της εγχώριας Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. οδήγησε στην σύνταξη ενός πλάνου διαχείρισης των τοποθετήσεων σε περιβάλλοντα εργασίας, διαμορφώνοντας μια δέσμευση του οργανισμού η οποία αποτέλεσε και την προϋπόθεση συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Μαθητεία (European Alliance for Apprenticeships, EAfA), μια δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Πάτρας είναι η πρώτη Σχολική Μονάδα η οποία εντάσσεται στην EAfA ενώ από την Ελλάδα έχουν ενταχθεί μόνο τρεις φορείς πολύ μεγαλύτερου μεγέθους όπως ο Ο.Α.Ε.Δ., η Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και η εταιρεία Action Synergy A.E.. Με αφορμή την προσχώρηση στην EAfA, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Πάτρας κλήθηκε να συμμετάσχει στην εκδήλωση με θέμα “The learners’ perspective in apprenticeships – A European Alliance for Apprenticeships” την οποία διοργανώνει η EAfA σε συνεργασία με την με την Τοπική Κυβέρνηση της Καταλονίας και το Ίδρυμα Bertelsmann στην Βαρκελώνη στις 02-03 Απριλίου 2020.

Επίσης το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Πάτρας βρίσκεται σε διαπραγμάτευση για την προσχώρηση στον οργανισμό XARXAFP (www.xarxafp.org) ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του Δήμου της Βαρκελώνης και έχει σαν σκοπό την συνεργασία παρόχων ΕΕΚ στην ΕΕ για την οργάνωση μακροχρόνιων τοποθετήσεων για μαθητές και αποφοίτους ΕΕΚ.

"Σαν εκπαιδευτικός φορέας είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την εξέλιξη των πραγμάτων μέχρι τώρα και εστιάζοντας στα αδύνατα σημεία και προγραμματίζοντας τις ανάλογες παρεμβάσεις και τροποποιήσεις, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την συμμετοχή των μαθητών μας σε μακροχρόνιες τοποθετήσεις, οι οποίες φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο στην διαμόρφωση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προφίλ" αναφέρει η ανακοίνωση.