Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι τέθηκε σε λειτουργία ο προσωρινός χώρος στάθμευσης στο κέντρο της πόλης της Ναυπάκτου για τη διευκόλυνση των οδηγών, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «Αστική Ανάπλαση εντός του Ιστορικού Κέντρου Πόλεως της Ναυπάκτου».  

Ο χώρος βρίσκεται πλησίον της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας (όπισθεν της Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης), είναι τριών επιπέδων και η είσοδος σε αυτόν πραγματοποιείται μέσω της Οδού Καπορδέλη, ενώ η έξοδος από την Οδό Κοζώνη.

Επιπλέον, σε συνέχεια της συστηματικής πληροφόρησης που παρέχεται στους δημότες, σχετικά με την πορεία της ανάπλασης στην Οδό Νότη Μπότσαρη, αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη διαδικασία αξιολόγησης της πραγματικής κατάστασης μετά την αποξήλωση του οδοστρώματος.  Αξιολόγηση, η οποία είναι άκρως απαραίτητη για την ορθή και σύντομη εκτέλεση του έργου.  Συγκεκριμένα, εκτελούνται τομές σε ενδεικτικά σημεία ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια η κατάσταση του μπετόν, τα υψόμετρα, οι κλίσεις των όμβριων και τα ακριβή σημεία των υπόγειων δικτύων (πχ. οπτικών ινών).

Ο Δήμος Ναυπακτίας θα συνεχίζει να προβαίνει σε τακτικές ενημερώσεις με στόχο τη διευκόλυνση, κατά το δυνατό, της καθημερινότητάς μας.  Όπως έχει ήδη επισημανθεί ωστόσο, καλούμαστε όλοι να μειώσουμε τις μετακινήσεις μας με οχήματα στο κέντρο της πόλης, για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας.  

"Ζητούμε για ακόμη μία φορά την κατανόηση και ευχαριστούμε για τη συνεργασία".