Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών καλεί τα μέλη στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ομίλου, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, την Τετάρτη 4/3/20 και ώρα 8:00πμ, με τα πιο κάτω θέματα:

  1. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 16/10/19 έως 31/12/19. Έγκριση και απαλλαγή.
  2. Οικονομικός Απολογισμός για το χρονικό διάστημα από 16/10/19 έως 31/12/19 και Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το ίδιο διάστημα. Έγκριση και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4/3/20 και ώρα 20:00μμ, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν τη Γενική Συνέλευση στο γραφείο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών ή μέσω e-banking, για να μην καθυστερήσει η έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Ωστόσο, για όσα μέλη δεν προλάβουν θα γίνεται τακτοποίηση λίγο πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. 

Μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης, θα γίνει ενημέρωση για τρέχοντα θέματα του Ομίλου.