Στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 28η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:

  • Ανάκληση άδειας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου καταστηματάρχη (Στ. Περδικλώνης) (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Ανάκληση άδειας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου καταστηματάρχη (Α. Νεστοράτου) (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Ανάκληση άδειας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου καταστηματάρχη (Μ. Παρίση) (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθ. 800/12-10-2018 απόφασης Δ.Σ. Πατρών, αναφορικά με την τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1427 της περιοχής «1η Αρκτική Φάση Επέκτασης Σ.Π.Π.», ιδιοκτησίας κ.κ. Γεωργίου Αποστολόπουλου, Παρασκευής Αποστολοπούλου, Αδαμαντίας – Ηρούς Αποστολοπούλου και Απόστολου Αποστολόπουλου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τμήματος της οδού Γερμανού (αρ. 58) στην Πάτρα (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Κοπή δέντρου στην Πάροδο Παυλοπούλου 57 (εισηγητής: Ανδρέας Αθανασόπουλος - Αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Κωστόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Έγκριση κοπής δέντρου σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ανδρέας Αθανασόπουλος - Αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Κωστόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).