Η νέα έρευνα - δημοσκόπηση της Kapa Research στα νησιά που επηρεάζονται από το μεταναστευτικό – προσφυγικό δείχνει ότι οι κάτοικοι το θεωρούν ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας και των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Την έρευνα παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, σε συνέντευξη Τύπου στη Λέσβο, διενεργήθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και απάντησαν άνδρες και γυναίκες 17 ετών και άνω. Το δείγμα που λήφθηκε ήταν 1203 άτομα και η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 11/2 και 13/2 2020 τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια.

Οι κάτοικοι του Βορείου Αιγαίου, σε ερώτηση σχετικά με το «ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στην περιοχή που κατοικείται σήμερα;» απάντησαν με 79% το μεταναστευτικό / προσφυγικό. Μάλιστα, για τη Χίο το ποσοστό φθάνει στο 89%, το μεγαλύτερο ποσοστό στο Βόρειο Αιγαίο.


Σε άλλο ερώτημα, σχετικά με το αν «κατά τη γνώμη σας, η χώρα κινείται προς τη σωστή ή προς τη λανθασμένη κατεύθυνση, το 62% των ερωτηθέντων απάντησαν προς τη λανθασμένη κατεύθυνση ενώ για το «πώς κρίνετε τη γενικότερη πορεία του νησιού σας», το 81% των ερωτηθέντων απάντησε προς τη λανθασμένη κατεύθυνση.


Συντριπτική είναι η απάντηση για το «πώς πιστεύετε ότι έχει επηρεάσει το νησί σας το θέμα των αυξημένων ροών προσφύγων –μεταναστών από τα τουρκικά παράλια;». Το 90% των ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά.


Σε ερώτηση για το «πώς πιστεύετε ότι θα είναι η οικονομική κατάσταση στο νησί σας σε 5 χρόνια από σήμερα;» οι κάτοικοι του Βορείου Αιγαίου απάντησαν χειρότερη κατά 62%.


Σε ερώτηση με την οποία τέθηκε στους κατοίκους να ιεραρχήσουν τομείς με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις του προσφυγικού – μεταναστευτικού στο νοικοκυριό τους, οι ερωτηθέντες απάντησαν κατά 50% στο ζήτημα του αισθήματος ασφάλειας στα μέλη του νοικοκυριού.


Όσον αφορά τη στάση των ερωτηθέντων απέναντι στο φαινόμενο της μετανάστευσης, το 65% απάντησε «οι πρόσφυγες – μετανάστες αποτελούν απειλή για τη χώρα μας και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο». Το μεγαλύτερο μάλιστα ποσοστό της συγκεκριμένης άποψης εμφανίζεται στη Χίο (71%).


Ακόμα ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως οι ερωτηθέντες έκριναν πως Ε.Ε. και Κεντρικό κράτος έχουν συμβάλει αρνητικά στη διαχείριση του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος κατά 71% και 70% αντίστοιχα.


Τέλος, όσον αφορά το πλέον αρνητικά αξιολογούμενο μέτρο που προτίθεται να λάβει η πολιτεία για τη διαχείριση του προσφυγικού – μεταναστευτικού, αυτό είναι η επίταξη εκτάσεων για τη δημιουργία κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων σε ποσοστό 80%.

Πηγή: tvpatrida.gr