Στην συνεδρίαση της Τετάρτης 19-02-2020 έγινε η ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Κατριβέσης Φώτιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Msc.

Α΄ Αντιπρόεδρος: Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων ΑΣΠΑΙΤΕ.

Β΄ Αντιπρόεδρος: Σαλαμαλίκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός T.E.

Γενική Γραμματέας: Κατσαΐτη Αλεξάνδρα, Μηχανολόγος Μηχανικός T.E.

Γραμματέας Οικονομικού: Κουμούτσος Αθανάσιος Ανακαίνιση & Αποκατάσταση Κτιρίων-Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Μέλη: Βγενόπουλο Νικόλαο, Μηχανολόγος Μηχανικός T.E.

Ζαππής Κων/νος, Μηχανολόγος Μηχανικός T.E.

Καραβατάς Νικόλαος, Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.

Μπλανά Φοίβο – Κων/νο, Μηχανικός Δομικών Έργων T.E