Πριν από λίγες ημέρες σε ένα από τα είκοσι επτά ακατάλληλα Νηπιαγωγεία της πόλης της Πάτρας (σε σύνολο ενενήντα πέντε κτιρίων), που στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια, παρατηρήθηκε εισβολή ποντικών στην αίθουσα διδασκαλίας. Πρόκειται για ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εν λόγω διδακτήριο, καθώς γειτνιάζει με ημιτελή εγκαταλειμμένη οικοδομή, η οποία είναι αμφίβολο αν έχει καθαριστεί ποτέ.

Το ίδιο Νηπιαγωγείο στεγάζεται σε δύο διαφορετικά κτίρια (ισόγεια πολυκατοικιών σε διαφορετικές οδούς), διαθέτει άθλιο και αποκρουστικό αύλειο χώρο, θερμαίνεται με φορητά σώματα καλοριφέρ και η μοναδική τουαλέτα που διαθέτει δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών. Αυτά τα προβλήματα μεταφέρθηκαν πρόσφατα με επερώτηση στο Κοινοβούλιο από τον Πρόεδρο του κόμματος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο. Βέβαια, αυτά τα προβλήματα δεν είναι νέα, καθώς ανάλογα ζητήματα αντιμετωπίζουν πολλά κτίρια εδώ και αρκετά χρόνια.

Σε άλλη περίπτωση Νηπιαγωγείο της πόλης στεγάζεται σε παρκινγκ πολυκατοικίας, ενώ σε άλλο Νηπιαγωγείο τα απλωμένα ρούχα που βγαίνουν από τα πλυντήρια ρούχων των οικογενειών που διαμένουν στους ορόφους της πολυκατοικίας, στο ισόγειο της οποίας λειτουργεί Νηπιαγωγείο, κρέμονται σαν σταφύλια πάνω από τα κεφάλια των μαθητών που παίζουν στο διάλειμμα. Σε άλλο διδακτήριο ο ακάλυπτος χώρος της πολυκατοικίας αποτελεί παράλληλα και τον αύλειο χώρο, στον οποίο παίζουν και αθλούνται οι μικροί μαθητές.

Αυτά είναι ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Νηπιαγωγεία της περιοχής μας, οι μαθητές που φοιτούν σε αυτά, καθώς και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Στην πόλη της Πάτρας αυτά τα άθλια διδακτήρια βρίσκονται στις οδούς Παναχαϊκού, Παπαφλέσσα, Κω, Ναυμαχίας Έλλης, Αιόλου, Βασιλειάδου, Αρέθα, Αλφειού κ.λπ. Εκεί θα συναντήσει ο καθένας τριτοκοσμικές συνθήκες στους σχολικούς χώρους που στεγάζουν τα νηπιόπαιδα, που δε συνάδουν με την παροχή αξιοπρεπούς και ποιοτικής παιδείας. Πάνε πια πολλά χρόνια που διατυπώνουμε κραυγή αγωνίας για την ασφάλεια και υγιεινή των μαθητών, λόγω των προβλημάτων και της κακής υλικοτεχνικής υποδομής αρκετών κτιρίων Νηπιαγωγείων της Πάτρας.
Αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση πως μεγάλος αριθμός Νηπιαγωγείων της πόλης μας στεγάζονται σε κτίρια, που στερούνται προδιαγραφών ποιοτικών και ασφαλών διδακτηρίων. Τι κι αν έλεγε ο Κοραής «Γκρεμίστε την εκκλησία για να φτιαχτεί το σχολείο», τι κι αν ο Πλάτωνας έγραφε «η παιδεία είναι ο δεύτερος ήλιος για τους ανθρώπους», τι και αν ο Ρήγας Φεραίος έλεγε «εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή …»; Οι αίθουσες - τρώγλες είναι παρούσες στην πόλη της Πάτρας.

Ο σχεδιασμός και η ανέγερση νέων σύγχρονων διδακτηρίων, που θα καλύψουν τις ανάγκες των μικρών μαθητών της περιοχής μας παραμένει ακόμη ζητούμενο. Η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν έλαβε καμία μέριμνα για τη σχολική στέγη, παρόλο που γνώριζε πως η υποχρεωτικότητα της δίχρονης προσχολικής αγωγής που θεσμοθετούσε θα ήταν κάποιο τρόπο προβληματική χωρίς την εκπόνηση σχεδίου σχολικής στέγης. Αποτελεί επιβεβλημένη ανάγκη η πολιτεία (κεντρική διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση) να αντιμετωπίσει άμεσα το οξύ κτιριακό πρόβλημα των Νηπιαγωγείων, ιδιαίτερα μετα τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής, εφόσον αυξάνεται και ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών.