Μεγάλη τιμητική διάκριση για τον Πατρινό Νεοκλή Τσάφο, επικεφαλής εκπρόσωπο της «AMI Insurance Agency» Νοτίου Ελλάδος, αποτελεί η βράβευσή του, στο ετήσιο συνεδριο της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεφρουαρίου στον ιππικό όμιλο club Cheval της Θεσσαλονίκης.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα της πρακτόρευσης ασφαλίσεων με κύριο σκοπό την καλύτερη δυνατή κάλυψη, μέσω ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών αλλά και αλλοδαπών κυρίως ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιριών, καθώς και της καλής συνεργασίας με Ελληνικές και Αλλοδαπές μεσιτικές εταιρίες

Ο Νεοκλής Τσάφος κατέκτησε την "1η ΘΕΣΗ ΩΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ" για τo υψηλότερο χαρτοφυλάκιο και παραγωγή έτους 2019. Πολλά συγχαρητήρια με πολλές ακόμα επιτυχίες!

Η ΑΜΙ με την σωστή οργάνωση, το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό, την τέλεια μηχανογραφική υποστήριξη και την άμεση επικοινωνία μέσω του διαδικτύου έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των 350 συνεργατών και 50.000 πελατών της.

Ο Νεοκλής Τσάφος με γραφείο στην οδό Ακτή Δυμαίων 130 (τηλ. 2616 007171), ξεκίνησε από το 2002 ως «δόκιμος» ασφαλιστικός σύμβουλος της Alpha Ασφαλιστικής και σήμερα είναι επικεφαλής εκπρόσωπος της «AMI Insurance Agency» Νοτίου Ελλάδος, δίκτυο που απαρτίζεται πλέον από 350 ασφαλιστικά γραφεία ανά την Ελλάδα, εξυπηρετώντας περισσότερους από 50.000 ασφαλισμένους πελάτες.Ο κ. Κωνσταντίνος Καλημέρης διευθυντής πωλήσεων Αllianz Ελλάδος βραβεύει τον κ. Τσάφο Νεοκλή

Ο κ. Κωνσταντίνος Καλημέρης διευθυντής πωλήσεων Αllianz Ελλάδος βραβεύει τον κ. Τσάφο Νεοκλή