Ζητείται διδακτικό προσωπικό (καθηγητές) στο φροντιστήριο ΚάΠα κορυφή στην Πάτρα, για παράδοση σε φοιτητές (ιδιαίτερα ή ομαδικά στο χώρο του φροντιστηρίου) μαθημάτων Προγραμματισμού (C,JAVA, C++, python) ή και μαθημάτων Υλικού (Λογική Σχεδίαση, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών). 

Επιστημονικό πεδίο: Τεχνολογικές επιστήμες

Περιοχή εργασίας: Πάτρα

Σπουδές: Απόφοιτοι σχολών Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα είτε της σχολής Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής είτε Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και μόνο! 

Μεταπτυχιακές Σπουδές: επιθυμητές αλλά όχι υποχρεωτικές 

Απαιτείται η οργάνωση διδασκαλίας με υλικό (σημειώσεις,κτλ.) που υποστηρίζουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο μαθήματα. 

Προαιρετική η προϋπηρεσία σε επαγγελματικό (συνεργασία με άλλα φροντιστήρια στο παρελθόν-παρόν) ή σε ερασιτεχνικό-ιδιωτικό (παράδοση μαθημάτων κατ οίκον) επίπεδο. 

Αποστολή βιογραφικών: Συμπληρώστε την αίτηση συνεργασίας https://kapalearn.gr/KaPa_kariera