Τεχνική εταιρεία μηχανολογικών κατασκευών με έδρα τη Σύρο, ζητεί τεχνικούς ηλεκτρολόγους - υδραυλικούς και βοηθούς αυτών, απόφοιτους τεχνικής σχολής για την στελέχωση του τεχνικού τμήματος στο νησί της Μυκόνου.

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]  και πληροφορίες στο τηλ 6944295624.

Απαιτήσεις υποψηφίων τεχνικών

 • Τεχνική εκπαίδευση 
 • Σχετική εμπειρία σε κτιριακές  εγκαταστάσεις τουλάχιστον 5 ετών
 • Καλή γνώση ανάγνωσης  σχεδίων
 • Ικανότητα άριστης συνεργασίας με την ομάδα 
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους , εμπειρία σε βιομηχανικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Απαιτήσεις υποψηφίων βοηθών

 • Σχετική εμπειρία σε γενικές οικοδομικές εργασίες 
 • Ικανότητα άριστης συνεργασίας με την ομάδα 
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Προσφέρεται 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πλήρης Ασφάλιση 
 • Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων