Βάρος στην ανακύκλωση δίνει ο Δήμος της Πάτρας, έχοντας ξεκινήσει ήδη την προσπάθεια του, μια προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη από κάθε άποψη και εκτελείται με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί και ο οποίος είναι μακροπρόθεσμος έχοντας ένα βάθος δεκαετίας. 

Στόχος του σχεδιασμού αυτού είναι η αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, ανά δίκτυο, δηλαδή σε κάθε ρεύμα ανακυκλώσιμων υλικών, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, δυσκολίες που σύμφωνα με την δημοτική αρχή, έχoυν να κάνουν με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όλο θέμα.

Δυσκολίες όπου υποχρεώνουν τους δήμους να είναι σε δεύτερη μοίρα γι' αυτό και στο σύνολο τους σχεδόν όλοι οι δήμοι απέχουν αρκετά από τα ποσοστά που έχει θέσει η ΕΕΑΑ και τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης κινούνται σε όλες τις πόλεις σε ένα χαμηλό γενικά επίπεδο. Ο βασικός στόχος του σχεδιασμού είναι η διαλογή στην πηγή ανά ρεύμα.

Όταν λέμε ρεύμα μιλάμε για το κάθε είδους ανακυκλώσιμου υλικού που εντάσσεται στην ΕΕΑΑ. Αυτά χωρίζονται στο δίκτυο για ρεύμα χάρτινης συσκευασίας, στο δίκτυο για ρεύμα έντυπου χαρτιού, στο δίκτυο για ρεύμα μετάλλου και πλαστικού (αλουμινίου και πλαστικών φιαλών), στο δίκτυο για ρεύμα γυαλιού αλλά και στο δίκτυο για ρεύμα μέσω των μπλε κάδων. 

Ο σχεδιασμός, αυτός, με λίγα λόγια αποσκοπεί, στο να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην πετάμε όλων των ειδών των ανακυκλώσιμων υλικών στους μπλε κάδους, αλλά να υπάρχουν συγκεκριμένοι κάδοι για κάθε δίκτυο, έτσι ώστε να γίνεται εύκολα η διαλογή και να κατορθώσει η πόλη να ξεφεύγει από τα χαμηλά ποσοστά στα οποία  έχει "κολλήσει" σε όλα τα δίκτυα, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει. 

Προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος προχώρησε στην εγκατάσταση κίτρινων κάδων (για έντυπο χαρτί) πριν από 1,5 μήνα περίπου σε διάφορες υπηρεσίες και εταιρείες της Πάτρας, ενώ ήδη έχει βάλει ειδικούς κάδους που αφορούν το ρεύμα του γυαλιού.

Μέσα στο επόμενους μήνες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και έντυπου χαρτιού (εξαιρούνται δηλαδή από τον συγκεκριμένο σχεδιασμό τα βιοαπόβλητα και οι καφέ κάδοι), θα προχωρήσει στην παραγγελία νέων κάδων, ειδικών για κάθε δίκτυο ρεύματος, τους οποίους θα τοποθετήσει σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες και δρόμους), γραφεία και υπηρεσίες.


Πράσινα Σημεία, Γωνίες Ανακύκλωσης και Κινητό Σημείο

Παράλληλα, κάδοι για κάθε ρεύμα θα υπάρχουν και στα Πράσινα Σημεία Ανακύκλωσης που θα διαμορφωθούν στην Πάτρα, όπως και στις 19 Γωνίες Ανακύκλωσης που θα στηθούν σε διάφορα σημεία του κέντρου, αλλά και στις συνοικίες της πόλης.

Σύμφωνα με το τοπικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων προβλέπονται πέντε σημεία ανακύκλωσης στη Δ.Ε. Πατρέων και τέσσερα Περιφερειακά Πράσινα Σημεία Συλλογής ανά ένα στις Δ.Ε. Ρίου, Παραλίας, Βραχνεΐκων και Μεσσάτιδας.

Τα εννέα αυτά σημεία θα καλύπτονται από τις υπό δημιουργία είκοσι γωνιές ανακύκλωσης. Σημειώνεται ότι επτά από τις γωνιές ανακύκλωσης θα είναι μεγαλύτερων διαστάσεων με περισσότερα ρεύματα και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Εξάλλου, η χωροθέτηση των γωνιών ανακύκλωσης καλύπτει όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου με εξαίρεση την δημοτική ενότητα Παραλίας, διότι το Μικρό Πράσινο Σημείο θα εγκατασταθεί εκεί. 

Στον σχεδιασμό προβλέπεται επίσης και η δημιουργία ενός Κινητού Πράσινου Σημείου που δεν θα υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση ούτε το Κεντρικό Πράσινο Σημείο ούτε τις Γωνιές Ανακύκλωσης του Δήμου Πατρέων, αλλά αντίθετα θα λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτά.

Το Κινητό Πράσινο Σημείο θα χρησιμοποιείται σε εκδηλώσεις (πολιτιστικές, αθλητικές, κλπ.) για την συλλογή συγκεκριμένων ρευμάτων (κυρίως πλαστικών φιαλών και κουτιών αλουμινίου). Παράλληλα θα χρησιμοποιηθεί για δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε σχολεία και σε χώρους συνάθροισης κοινού.


Ας δούμε όμως σε πίνακες μια γενική εικόνα των κατά κοινή ομολογία χαμηλών ποσοστών ανακύκλωσης που πέτυχε την διετία 2015-2017 αλλά και τους βασικούς στόχους για το 2020. 


2015 - 2017


2019 - 2020