Το πρόβλημα της κίνησης δύο σωμάτων υπό την επίδραση της βαρύτητάς τους έχει λυθεί αναλυτικά από τον Isaac Newton, ήδη από το τέλος του 17ου αιώνα. Η εισαγωγή ενός επιπλέον σώματος (3 σώματα συνολικά) στο σύστημα περιπλέκει σε τέτοιο βαθμό την δυναμική, που το πρόβλημα στη γενική του μορφή δεν επιδέχεται αναλυτική λύση.

Το πρόβλημα των τριών σωμάτων αντιστάθηκε στις επιθέσεις των μεγαλύτερων μαθηματικών των τελευταίων 4 αιώνων. Ωστόσο, 200 χρόνια πριν, ο Joseph Louis Lagrange βρήκε τη μοναδική αναλυτική λύση που υπάρχει για μία ειδική εκδοχή του γενικού προβλήματος: όταν τα 3 σώματα περιστρέφονται σαν ένα στερεό σώμα.

Στην ομιλία αυτή, χρησιμοποιώντας μονάχα απλή γεωμετρία, θα ακολουθήσουμε τα βήματα της λύσης του Lagrange και θα παρουσιάσουμε τις εκπληκτικές εκφάνσεις της στο ηλιακό μας σύστημα, με προεξάρχουσα αυτή στη ζώνη των αστεροειδών.

Ομιλητής: Δημήτρης Ραζής, Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτορας Μαθηματικών