"Ρίζα της ανεργίας το καπιταλιστικό κέρδος. Με το ΚΚΕ στην αντεπίθεση για δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα" στην Αίγλη