ΗΜΕΡΙΔΑ
"Προετοιμασία για την Αγορά Εργασίας"
19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:00 στην
Αίθουσα ΑΑ Πρυτανείας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πρόγραμμα Ημερίδας

• 17:00-17:30 Εγγραφές
• 17:30-18:00 Προκαταρκτική Συνέντευξη
Ομιλητής: Απόστολος Ραφαηλίδης
• 18:00-18:30 Τα Do και τα Don't σε μια Συνέντευξη
Ομιλητής: Λεωνίδας Θεοδωρακόπουλος
• 18:30-19:15 Το Βιογραφικό Σημείωμα
Ομιλητής: Αθανάσιος Γιαννούλης
• 19:15-19:45 Τροχός Σταδιοδρομίας
Ομιλητής: Αναστάσιος Δρογγίτης
• 19:45-20:15 Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας μέσω LInkedin
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Χαλκιόπουλος
• 20:15-20:30 Κλείσιμο Εκδήλωσης- Ερωτήσεις