Η προστασία των προσφύγων είναι κάτι το οποίον θεωρούν καθήκον όλοι ανεξαρτήτως των υποδείξεων διεθνών Οργανισμών. Όμως η κατάσταση σήμερον στην Ελλάδα έχει εκτραχυνθεί και θα πρέπει αυτό το κακόν κάπου να οφείλεται. Αν παταχθούν οι ρίζες του κακού οι πρόσφυγες θα εξυπηρετούντα μάλλον κανονικώς.

Αίτιον πρώτον: Οι δουλέμποροι, Αυτοί οι τρισάθλιοι οι οποίοι αντί μεγάλων οικονομικών ποσών, μεταφέρουν στην Ελλάδα πρόσφυγες από την τουρκίαν και τους υπόσχονται ομαλήν αποκατάσταση. Ψεύδη ασύστολα. Αλλά δυστυχώς δεν εμποδίζονται από κανέναν.

Αίτιον δεύτερον: Ο μέγιστος αριθμός προσφύγων διογκούμενος από τους πάσης μορφής λαθρομετανάστες, οικονομικούς μετανάστες, τυχοδιώκτες και κάθε είδους υπόπτους οι οποίοι έρχονται ως πρόσφυγες!! Και στην ουσίαν αποτελούν μέγα εμπόδιον για την αποκατάσταση των όντως προσφύγων.

Αίτιον τρίτον: Οι διάφορες οργανώσεις, από όλην την Ευρώπην αφίχθηκαν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα χωρίς καμμίαν άδειαν(;) με σκοπόν δήθεν να βοηθήσουν τους πρόσφυγες. Οι Έλληνες δεν μπορούν να τους βοηθήσουν; Και είναι τόσον φιλεύσπλαχνοι οι αλλοδαποί «σωτήρες»;;; Όχι βεβαίως, αλλά εισπράττουν τεράστια ποσά τα οποία έπρεπε να λαμβάνει το Ελληνικόν Κράτος και αυτό να διαχειρίζεται το θέμα των προσφύγων, δίδοντας ταυτοχρόνως και εργασίαν στους Έλληνες ανέργους. Οι οργανώσεις αυτές έπρεπε να είχαν εκδιωχθεί, Να προσφέρουν τις φιλεύσπλαχνες υπηρεσίες τους, στους πρόσφυγες που θα φτάσουν στην πατρίδα τους. Αλλά εκεί δεν θα φτάσουν ποτέ και αυτό θέλουν και οι φιλεύσπλαχνοι. Εδώ γιατί ήλθαν; Δεν είναι σκόπιμον πολλαπλώς; Εταιρία από τρίτην χώραν ανέλαβε να προμηθεύει φαγητά και να μαγειρεύει για τους πρόσφυγες. Γιατί αυτήν την εργασίαν δεν την έδωσαν στους Έλληνες;; Και οι ξένες οργανώσεις της ευκαιρίας, έχουν ΑΦΜ; Καταβάλλουν φόρους από τα τεράστια ποσά που διαχειρίζονται ή καλλίτερα εισπράττουν;

Τέταρτον αίτιον: Οι αφόρητες πιέσεις που ασκούν στην Ελλάδα οι Ευρωπαίοι, ώστε οι πρόσφυγες αλλά κυρίως οι μετανάστες οικονομικοί ή άλλοι να μείνουν στην Ελλάδα και να μη ενοχλούν τις χώρες τους! Δίδουν και κάποια ψωροευρώ τα οποία αρπάζουν ξένοι επιτήδειοι: Τόσον άτολμοι είναι οι πολίτικοι μας και δεν τολμούν να αντιδράσουν σθεναρώς υπέρ της χώρας τους; Μόνον στις τηλεοράσεις ξημεροβραδιάζονται και φωνασκούν χωρίς να προσφέρουν κάτι θετικόν στο κοινόν. Αβαθείς οι πλείστοι. Ελαύνονται από την ουρανομήκη προβολήν και την άγραν ψηφοφόρων!! Και εκεί επιτυγχάνουν! Αν η Ελλάδα συντρίβεται από πλείστα αίτια δεν φαίνεται να το γνωρίζουν γιατί δεν το έχουν ανακοινώσει ποτέ από του τηλεοπτικού άμβωνος!

Τα γεγονότα στην Λέσβον και τα λοιπά Νησιά ήταν αναμενόμενα. Αντιδρά η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αντέδρασε, πριν φθάσομεν σ’ αυτό το σημείον κάποιος Βουλευτής ώστε να ληφθεί μέριμνα αποφυγής τους;

Χρειαζόμεθα υποστηρικτές.