Η διενέργεια ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού δύο σταδίων για την μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας» θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, στις 5.30 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την εισήγηση της δημοτικής Αρχής, ο κύριος στόχος του Διαγωνισμού είναι η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργικής, αισθητικής, τεχνικής και οικονομικής άποψης που θα ικανοποιεί τις εξής επιδιώξεις:

1. Την επανένταξη του διαχωρισμένου σήμερα θαλάσσιου μετώπου στον υπόλοιπο αστικό ιστό της πόλης, τον επανασχεδιασμό του, με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του, καθώς και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση υπαρχόντων κτιριακών υποδομών ή την προσθήκη νέων.

2.Την δημιουργία ενός άρτια λειτουργικού χώρου που θα έχει κοινόχρηστο χαρακτήρα και θα αποτελεί σημείο αναφοράς κατοίκων και επισκεπτών.

3.Την κάλυψη των αναγκών των μονίμων κατοίκων για ελεύθερους ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους, με πάρκα, πράσινο, παιδότοπους, ψυχαγωγία, ναυταθλητισμό, αθλητισμό, πολιτισμό, μορφωτικές δραστηριότητες κλπ. και τον ειδικό σχεδιασμό για άτομα με αναπηρία.

4.Την ανάδειξη της ιστορικότητας του χώρου, εντάσσοντας στον σχεδιασμό διατηρητέα κτίρια και μνημεία και αναδεικνύοντας ιστορικές περιόδους και γεγονότα που συνδέθηκαν με την εξέλιξη του λιμένα και γενικότερα της πόλης

5.Την αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο μέτωπο της πόλης ώστε να προβληθεί η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της Πάτρας και να καταστεί η πόλη πιο ελκυστική για τους κατοίκους της και τους επισκέπτες, με ότι θετικό συνεπάγεται στην οικονομική ζωή της πόλης.

6.Τον αποκλεισμό της κίνησης των οχημάτων στο τμήμα της παραλιακής οδού Ηρώων Πολυτεχνείου από την οδό Τερψιθέας έως την οδό Κανελλοπούλου, ώστε ο χώρος από την ακτογραμμή έως την οδό Αώου να μελετηθεί ενιαία και να χρησιμοποιηθεί από τους δημότες ως χώρος πρασίνου και αναψυχής με το τμήμα αυτό της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου να υποδέχεται ποδηλατόδρομο - πεζόδρομο και λοιπές Κ/Χ διαμορφώσεις προς τους δημοτικούς χώρους του οικολογικού πάρκου του έλους της Αγυιάς και του πρώην Κάμπινγκ.

7.Την αξιοποίηση της Νότιας Λιμενολεκάνης για Ναυταθλητισμό, πλωτές κατασκευές κλπ. και την οργανική ένταξη της στον όλο σχεδιασμό.

8.Την κατεδάφιση του παλαιού Κτιρίου του Λιμένα και ενδεχομένως των συνοδών αυτού κτιρίων (αποθήκες, στέγαστρα κλπ. ) ώστε στην θέση τους ή στην ευρύτερη περιοχή να προταθεί ένα «Τοπόσημο – Σύμβολο της πόλης» ( όπως χαρακτήριζε την Πάτρα τον προηγούμενο αιώνα ο Φάρος της οδού Αγίου Νικολάου) που θα μπορεί να δεχθεί χρήσεις Πολιτισμού, Τεχνών, κλπ.

9.Την χρήση καινοτόμων, ποιοτικών και ανθεκτικών υλικών που θα εναρμονίζονται με το περιβάλλον.

10.Την εφαρμογή των αρχών της αειφορίας που θα έχει σαν στόχο την εξοικονόμηση της ενέργειας και τη βιοκλιματική λειτουργία των αστικών υπαίθριων χώρων (λ.χ. ενεργειακή αυτονομία, επιλογή κατάλληλων φυτεύσεων, χρήση ψυχρών υλικών κλπ).

11.Την εφαρμογή αρχιτεκτονικών λύσεων που θα ευνοούν την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες – και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων– μέσα στον υπαίθριο χώρο της περιοχής μελέτης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα περιβάλλον φιλικό, προσεγγίσιμο, προσπελάσιμο και ασφαλές για όλες τις κατηγορίες των χρηστών.

12.Την εφαρμογή νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, φιλικών στους πολίτες-χρήστες, όπως πχ. περιοχές με δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, διαδραστικούς χάρτες και πίνακες ενημέρωσης για τα δρώμενα και τις περιηγητικές δυνατότητες στην πόλη κλπ.

Να σημειωθεί, πως παράλληλα αναμένεται να εγκριθεί και η δαπάνη για την καταβολή των χρηματικών βραβείων του διαγωνισμού, η οποία ανέρχεται σε 186.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.