Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το συνέδριο της ΓΣΕΕ για την εκλογή των Οργάνων της Διοίκησης. Η απόφαση ελήφθη την Δευτέρα κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας της διοίκησης της συνομοσπονδίας ενώ οι οργανωτικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΓΣΕΕ τελεί υπό προσωρινή διοίκηση μετά την ματαίωση του συνεδρίου πέρυσι εξαιτίας του κλίματος σύγκρουσης με το ΠΑΜΕ. Η δικαστική απόφαση όριζε ότι η προσωρινή διοίκηση έχει αρμοδιότητα να προετοιμάσει το συνέδριο το οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών (λήξη 15/4/2020).