Την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020, επισκέφθηκαν το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας μέλη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Πάτρας.

Τα μέλη του κέντρου, Νίκη Καζάνη (Νομικός), Σίσσυ Φλωροπούλου (Κοινωνική Λειτουργός) και Χρυσούλα Κοντογεώργη (Σύμβουλος Απασχόλησης), ενημέρωσαν εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους του Α΄ Κύκλου για τη δράση του Κέντρου αλλά και για τις παροχές που προσφέρει σε ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας της γυναίκας. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάστηκε μία ηλεκτρονική παρουσίαση με πληροφορίες για το Κέντρο, ύστερα κάθε μέλος ανέλυσε τον ρόλο του και επακολούθησε συζήτηση σχετικά με την κακοποίηση των γυναικών και τις διάφορες μορφές που αυτή μπορεί να πάρει.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ανήκει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.