Το Επιμελητήριο Αχαΐας στα πλαίσια του έργου TeleICCE του Προγράμματος Interreg IV Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης με θέμα: «Χρήση πλατφορμών τηλε-εργασίας (freelancing platforms) και πως μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ΜμΕ και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 30 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων με έδρα εντός του νομού Αχαΐας.  

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εξατομικευμένης συμβουλευτικής (mentoring) από το οποίο θα προκύψουν επιχειρηματικά πλάνα ανά ΜμΕ που θα περιλαμβάνουν τις δυνατότητες που προσφέρει στις επιχειρηματικές προοπτικές της επιχείρησης το b2f μοντέλο.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 19/02/2020 ώρα έναρξης: 17:00 και εναλλακτικά την Τετάρτη 26/02/2020 ώρα έναρξης 17:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Κορίνθου 228, Β όροφος.

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν.