Σάββατο 22 Φεβρουαρίου του 2020. Δεν έχουμε να πούμε πολλά.