Διαγωνισμό για την πρόσληψη 800 ατόμων (ανδρών-γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία ως Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου, προκήρυξε η Ελληνική Αστυνομία.

Οι θέσεις για τους συνοριοφύλακες κατανέμονται ως εξής:

Π.Ε. Λέσβου: Διακόσιες σαράντα (240) θέσεις.
Π.Ε. Σάμου: Εκατό ογδόντα (180) θέσεις.
Π.Ε. Χίου: Εκατό εξήντα (160) θέσεις.
Π.Ε. Κω: Εκατό (100) θέσεις.
Νήσος Λέρος: Ογδόντα (80) θέσεις.
Νήσος Σύμη: Είκοσι (20) θέσεις.
Νήσος Κάλυμνος: Δέκα (10) θέσεις.
Νήσος Μεγίστη: Δέκα (10) θέσεις.
Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη του διαγωνισμού, τα προσόντα και τις προϋποθέσεις.
Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων ποσοστό 80% [Κατηγορία Α΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.

Το υπόλοιπο ποσοστό 20% [Κατηγορία Β΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν:

α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ή
β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου.
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ellada/elas-prokiryxi-diagonismoy-gia-tin-proslipsi-800-synoriofylakon