Δείτε το φρίσμπι να τρέχει μόνο του πάνω στην επιφάνεια της παγωμένης λίμνης, με τη βοήθεια του ανέμου.


Going for a roll on a lake in Maine