Εκτός λειτουργίας θα τεθούν προσωρινά την Πέμπτη ορισμένες υπηρεσίες του TAXISnet.

Εν όψει της συγχώνευσης της ΔΟΥ Α’ Περιστερίου με τη ΔΟΥ Β’ Περιστερίου και τη λειτουργία της ΔΟΥ Περιστερίου από τις 10 Φεβρουαρίου, δεν θα είναι δυνατή:

1. Για τους φορολογούμενους των προαναφερόμενων ΔΟΥ:

-Η οριστικοποίηση των δηλώσεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικών ετών 2015-2018 καθώς και η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης δηλώσεων Ε9 ετών 2014-2019, από την Τετάρτη 05.02.2020 ώρα 23:00 έως τη Δευτέρα 10.02.2020 ώρα 12:00. -Η υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών των ανωτέρω ΔΟΥ καθώς και η πληρωμή των οφειλών αυτών με τη χρήση καρτών πληρωμών στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, από την Πέμπτη 06.02.2020 ώρα 10:00 π.μ. έως τη Δευτέρα 10.02.2020 ώρα 12:00.

2. Για όλους τους φορολογούμενους:

Η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων VIES την Πέμπτη, μεταξύ 10:00-17:00.