Στο Πατρινό Καρναβάλι χαρίζει ο ΟΛΠΑ την οικονομική οφειλή των 6.000 ευρώ του Δήμου Πατρέων στον Οργανισμό από το συμβόλαιο που είχε μαζί του για τη στέγαση πληρωμάτων στην Πειραϊκή Πατραϊκή. 

Υπενθυμίζεται ότι στον χώρο του ΑΣΟ στις Ιτιές θα φιλοξενηθούν τελικά και φέτος τα πληρώματα αφού δεν βρέθηκε άλλος χώρος και η λύση της Πειραϊκής Πατραϊκής δεν προχώρησε.

Όπως αναφέρει έγγραφο του ΟΛΠΑ: "Ο Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόσκληση της Κοινωφελούς Δημοτικής  Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι (ΚΔΕΠΑΚ) Πάτρας για συναινετική λύση της από 29 Ιουλίου 2019 σύμβασης παραχώρησης χρήσης χώρου εντός των εγκαταστάσεων της Πειραϊκής Πατραϊκής.

Ο χώρος που είχε επιλεγεί ήταν το κτήριο «15» του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος και προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί ως εργαστήριο για την κατασκευή αρμάτων από τα καρναβαλικά πληρώματα.

Ο ΚΔΕΠΑΚ Πάτρας ενημέρωσε εγγράφως τον Οργανισμό ότι αδυνατεί να εξασφαλίσει όλες τις αναγκαίες άδειες και να εκπληρώσει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα στο κτήριο του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ. Το ποσό που αναλογεί στη διαλυθείσα σύμβαση ανέρχεται στις 6.000,00€.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ αποδέχθηκε τη προτεινόμενη λύση της σύμβασης για να διευκολύνει την ΚΔΕΠΑΚ Πάτρας και αποφάσισε να μην διεκδικήσει το μίσθωμα που αναλογεί στο διάστημα της παραχώρησης χρήσης του χώρου, αλλά να διατεθούν τα χρήματα στο Πατρινό Καρναβάλι που προβάλει με συνέπεια την πόλη και τις παραδόσεις της".