Λαϊκή Συγκέντρωση - Κινητοποίηση στον Κόκκινο Μύλο