Γιατί πέρυσι είπαμε! Η κοπή πίτας της School of Dance θα γίνετε σε ρεμπετάδικο!Και το μέρος είναι η Ζαίρα. Όσοι είσασταν πέρυσι ξέρετε!Όσοι όχι θα δείτε :)
 Ορχήστρα
 Φαγητό
 Απεριόριστο Κρασί
 Special Shows
 Kληρώσεις και εκπλήξεις
Κόστος Πρόσκλησης 14 Ευρώ
Προμηθευτείτε τις προσκλήσεις σας απο την γραμματεία της School of Dance.