Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του Ν.4647/19 άρθρο 51 παραγρ. 2., οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στους ΟΤΑ Α’ βαθμού προκειμένου με αίτηση τους να δηλώσουν αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας των ακινήτων τους, για τη διόρθωση αυτών ως προς τον υπολογισμό φόρων, τελών και εισφορών προς τους Δήμους, καθώς και για μη δηλωθέντα μέχρι τώρα ακίνητα.

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, οι σχετικές αιτήσεις – διορθωτικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31 Μαρτίου 2020, για να τύχουν απαλλαγών από πρόστιμα για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβών μέχρι σήμερα  δηλώσεων.

Οι διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη  και εισφορές από τις δηλώσεις–διορθώσεις αυτές, θα υπολογίζονται και θα οφείλονται μόνο από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Μετά τις 31 Μαρτίου 2020, θα υπάρξει διασταύρωση των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων του Ε9 με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων, για χρέωση τελών διαφοράς τετραγωνικών και πρόστιμα όπως προβλέπονται από τους αντίστοιχους νόμους καθορισμού του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και των ανταποδοτικών τελών .

Καλούμε τους συνδημότες μας να προσέλθουν στην Υπηρεσία του Δήμου Πατρών (Δ/νση  Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας / Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών, Μαιζώνος 147 2ος όροφος) για να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή.

Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι η διαφαινόμενη αύξηση των παρά πάνω εσόδων, να χρησιμοποιηθεί για νέα μείωση των συντελεστών στα δημοτικά τέλη, προς όφελος των δημοτών.