Το καθεστώς επιλογής και χορήγησης άδειας σε όσους αναζητούν εργασία στη Βρετανία μετά το Brexit. Το Λονδίνο προσανατολίζεται σε ένα σύστημα αντίστοιχο με εκείνο της Αυστραλίας.

Ένα μεικτό σύστημα μετανάστευσης που θα στηρίζεται τόσο στην εφαρμογή κατώτατου μισθολογικού ορίου για όσους έρχονται στη Βρετανία, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εργασία, όσο και στην συγκέντρωση μορίων (point system) για αυτούς που θα έρχονται χωρίς προκαθορισμένη εργασία, προτείνει στην βρετανική κυβέρνηση η ανεξάρτητη Επιτροπή Μετανάστευσης, για την μετά το Brexit περίοδο που θα βάλει τέλος στην ελεύθερη μετακίνηση για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας που προσανατολίζεται στην ιδέα εφαρμογής ενός μεταναστευτικού συστήματος, παρόμοιου με αυτού της Αυστραλίας, όπου θα εφαρμόζεται η συγκέντρωση μορίων, είχε αναθέσει στην Επιτροπή να διερευνήσει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του. Σήμερα η Επιτροπή παρουσίασε στοιχεία της έρευνάς της για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα έλευσης μεταναστών στη χώρα σε μία πολυσέλιδη έκθεσή της.

Το ελάχιστο εισόδημα που θα εξασφαλίζει άδεια παραμονής στη Βρετανία

Συγκεκριμένα για το σύστημα μορίων εκτιμά ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μόνο για ειδικευμένους εργαζόμενους που δεν έχουν βρει εργασία πριν από την έλευσή τους, ενώ όσοι ειδικευμένοι έρχονται με εξασφαλισμένη θέση εργασίας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν λιγότερες από 30.000 λίρες ετησίως (συγκεκριμένα να μπορούν να αμείβονται και με περίπου 25.000).

Μειώνοντας το όριο μισθολογικών απαιτήσεων, υποστηρίζει η Επιτροπή, θα είναι ευκολότερο για τους δασκάλους, τους εργαζόμενους σε νοσοκομεία και όσους ξεκινούν τώρα την καριέρα τους να πληρούν τα κριτήρια και συνεπώς θα μειωθούν οι ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στο NHS, στα σχολεία και στην κοινωνική πρόνοια. Προτείνει ακόμη διαφορετικά μισθολογικά όρια, ανάλογα με τα επαγγέλματα και ένα είδος πιλοτικής βίζας για όσους θέλουν να εργαστούν σε απομακρυσμένες περιοχές στη χώρα.

Ανησυχία σε επιχειρήσεις που απασχολούν πολίτες της ΕΕ

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι οι προτάσεις της μπορεί να επιφέρουν μείωση στην μελλοντική ανάπτυξη του πληθυσμού και της οικονομίας σε σύγκριση με ένα σύστημα ελεύθερης μετακίνησης, καθώς θα υπάρχουν όρια δεξιοτήτων και μισθολογικών απολαβών, καθώς επίσης μικρές αυξήσεις στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στην παραγωγικότητα και στα δημοσιονομικά.

Πάντως, στελέχη του κλάδου της βιομηχανίας υποστηρίζουν ότι ακόμη και το μειωμένο μισθολογικό όριο που προτείνει η Επιτροπή (περίπου στις 25.000 λίρες ετησίως) εξακολουθεί να είναι υψηλό. Η Ομοσπονδία Μικρών Επιχειρήσεων και ο οργανισμός που εκπροσωπεί τα πανεπιστήμια εκφράζουν ανησυχία για την στελέχωσή τους με προσωπικό που απασχολείται σε εργαστηριακές και τεχνικές θέσεις, όπως και με βοηθούς καθηγητές ή ερευνητές από χώρες της ΕΕ, ακόμη και με βάση το προτεινόμενο μισθολογικό όριο.