Η Κίνηση ¨ΠΡΟΤΑΣΗ¨ για έναν άλλο τρόπο ζωής είναι ένας εθελοντικός φορέας πρόληψης, που δραστηριοποιείται εδώ και 31 χρόνια στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή, προβάλλοντας έναν διαφορετικό τρόπο ζωής με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες.Οι εθελοντές, δραστηριοποιούνται σε ομάδες έργου, υλοποιώντας παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της

ποιότητας ζωής σε παιδιά 4-18 ετών, σε γονείς, σε σχολεία, στη γειτονιά, στην πόλη της Πάτρας.

Μια εξ αυτών των ομάδων είναι η Ομάδα Γονιών ¨ΟΜΠΡΕΛΑ¨.

Ομάδα

Μελών

Πρότασης

συμποΡεύονται

Επιλέγοντας

Λύσεις

Αγάπης

Η Ομάδα ΓΟΝΙΩΝ υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γονιών στις αρχές και στις αξίες της πρόληψης στην οικογένεια. Παράλληλα, πραγματοποιεί βιωματικά σεμινάρια για γονείς με σκοπό την ενδυνάμωση του γονιού στο ρόλο του, τη δημιουργία σχέσεων μέσα στην οικογένεια που προάγουν την εξέλιξη των μελών της, την δημιουργία ενός θετικού προτύπου για το παιδί με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση του ίδιου του παιδιού.

Ο γονιός μέσα από τα βιωματικά σεμινάρια και την συμμετοχή του στην ομάδα:

· Παίρνει υποστήριξη και ενθάρρυνση.

· Μοιράζεται τις ανησυχίες του για το παιδί του.

· Ανταλλάσει εμπειρίες και καλές πρακτικές με άλλους γονείς.

· Κατανοεί τις αναπτυξιακές και συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού μου καθώς και του ίδιου.

· Ενισχύει την αυτοεκτίμηση του.

· Βελτιώνει τον τρόπο που επικοινωνεί με την οικογένειά του.

· Μαθαίνει την αξία των ορίων για τον ίδιο και το παιδί του.

· Ενδυναμώνεται, με αποτέλεσμα να απολαμβάνει τον γονεϊκό του ρόλο.

 

Τα εργαστήρια υλοποιούνται από εκπαιδευμένα στελέχη πρόληψης

Η συμμετοχή στα εργαστήρια των γονιών είναι δωρεάν.

Δηλώστε συμμετοχή τηλεφωνικά στο 2610 451 790 καθημερινά 9:00-3:00.