Στόχος της περιφερειακής αρχής του Νεκτάριου Φαρμάκη, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, είναι το πάγωμα των γραφειοκρατικών διαδικασιών που ταλαιπωρούν τους πολίτες και τους μπλέκουν πολλές φορές σε έναν λαβύρινθο για να πάρουν ένα χαρτί και να προχωρήσουν στα αυτονόητα. 

Το χαρακτηριστικό παράδειγμα μέχρι τώρα της κατάστασης αυτής και της ταλαιπωρίας που ήταν αναγκασμένοι να υποστούν οι πολίτες ήταν η Διεύθυνση Συγκοινωνιών του υπουργείου Μεταφορών που υπάγεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Η υπηρεσία αυτή είναι επιφορτισμένη με την έκδοση των αδειών και των σχετικών πινακίδων κυκλοφορίας για τα οχήματα, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι της υπηρεσίας να τρέχουν και να μην φτάνουν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες.

Η καθυστέρηση στην έκδοση των αδειών και των μεταβιβάσεων, σε συνδυασμό με τα χαρτιά που χρειάζονταν για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων πράξεων ήταν μεγάλη και αρκετοί πολίτες είχαν οδηγηθεί σε ασφυξία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πράξεις που έφταναν στο μηχανολογικό της Πάτρας σε ετήσια βάση ξεπερνούσε τις 20.000 συνολικά πράξεις. 

Με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Χαράλαμπου Μπονάνου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το θέμα, όπου αποφασίστηκε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, έτσι ώστε μέσα στους επόμενους δύο μήνες να τεθεί σε εφαρμογή η ψηφιακή πλατφόρμα που θα λύσει τον γόρδιο δεσμό της ταλαιπωρίας για χιλιάδες πολίτες. 

Η πλατφόρμα αυτή θα δίνει την δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με την υπηρεσία να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με το πάτημα ενός κουμπιού, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο της κατάθεσης τους και αποφεύγοντας την ταλαιπωρία, αλλά και τις χρονοβόρες διαδικασίες που είχαν οδηγήσει στο αμήν χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων.  

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε επίσης να τεθείς σε πλήρη εφαρμογή ο «θεσμός» των ραντεβού για την απευθείας συναλλαγή με τη Διεύθυνση του υπουργείου υποδομών και μεταφορών στην Πάτρα και η ανακατανομή του προσωπικού σε ότι αφορά τις θέσεις που έχει αυτό τοποθετηθεί.