Το Μέρα25 Αχαΐας σας προσκαλεί αυτήν την Παρασκευή στη βοηθητική αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου στις εγκαταστάσεις Λαδόπουλου σε μια συνάντηση πολιτικού διαλόγου.