Ο καταιγισμός ειδήσεων τουρκικών θεμάτων στα Ελληνικά δελτία ειδήσεων είναι μάλλον κάτι το αδιανόητον στην έκτασή του αλλά και εν πολλοίς, επιβλαβές για τους Έλληνες. Μέγιστον μέρος κάθε δελτίου αφιερώνεται  στην λεπτομερή αναφοράν των ανακοινώσεων  διαφόρων τιτλούχων και δή σε βάρος της Ελλάδος. Δεν έπρεπε να γίνεται καμμία αναφορά αυτών.  Τα είπαν Να τα ακούσουν αυτοί. Πλείστα  σε βάρος μας και υπέρ αυτών έστω και πάντα παράνομα. Για ποίον λόγον  να κλονίζεται η ηρεμία του Ελληνικού Λαού και για ποίον  λόγον εμείς να γινόμεθα κήρυκες των απαραδέκτων αξιώσεών τους, σ’ ολόκληρον τον Κόσμον;;

Είπε τούρκος υπουργός ότι 16 Νησιά του Ελληνικού Αρχιπελάγους πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα! Ομοιάζει η απατηλή αξίωση  με   οικογένειαν η οποία έχει  10 παιδιά και στα μισά δίδει ενδύματα να προφυλαχθούν από τους κινδύνους του ψύχους ή  της βροχής επειδή αυτό αξιώνει ζηλόφθονη  γειτόνισσα! Πρόκειται για παραλογισμόν, τον οποίον τα Ελληνικά ΜΜΕ δεν έπρεπε να  επαναλάβουν και να  αναπαραγάγουν με κανέναν τρόπον. Γνώση θα λαμβάνει η Ελληνική Κυβέρνηση  και εκείνη θα ενεργεί κατά το δοκούν.

Άλλος υπουργός ομιλεί για «γαλάζια πατρίδα» και εμείς ερχόμεθα αρωγοί τους με το να ανακοινώνομεν στους ΄Ελληνες αυτήν την προσβλητικήν φράση. Γαλάζιον και μάλιστα απέραντον είναι μόνον στο Αιγαίον Πέλαγος!

Άλλος «νομοθετεί» και τονίζει  ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκριπίδα! Ποία νησιά εννοεί;; Φυσικά μόνον τα Νησιά του Αιγαίου Πελάγους, γιατί δεν μπορεί ο ταπεινός αυτός ισχυρισμός να αφορά την Γροιλανδίαν ή τα νησιά της  Ινδονησίας,  τα οποία έχουν αδιαμφισβήτητην υφαλοκριπίδα!!! Εφ’ όσον λοιπόν αυτά τα νησιά  έχουν υφαλοκρηπίδα γιατί να μη έχει το Καστελόριζον  και η Κρήτη κατά τις παράνομες και εκτός πραγματικότητος και ανάξιες λόγου αξιώσεις των τούρκων;; Νησιά  δεν είναι και αυτά; Το περίεργον είναι ότι για την Αίγιναν δεν κάνε καθόλου λόγον!  Δεν είναι αυτή νησί; Άρα τα έωλα που εκστομούνται  κάθε φοράν σκοπούν σε επεκτατικές βλέψεις! Και εμείς  ενημερώνομεν τον Ελληνικόν Λαόν, χωρίς να υπάρχει η σκέψη για την ηθικήν βλάβην που του προκαλείται.

Ο εναέριος χώρος της Ελλάδος είναι μεγάλος κατά τους τούρκους. Έπρεπε να είναι μικρότερος  και για τον λόγον αυτόν τον παραβιάζουν καθημερινώς! Οι συνεχείς δε άκρως προκλητικές παραβιάσεις από τα αεροπλάνα είναι και αυτό κάτι το οποίον δεν τιμά τους Έλληνες. Έχομεν σύνορα ή όχι;  Αν έχομεν προστατεύονται από τις εισβολές των τουρκικών πολεμικών; Και προστασίαν εννοούμεν να μη εισέρχονται, όχι να αντιμετωπίζονται με τα δικά μας μαχητικά. Ο πολύχρονος και καθημερινός παραβιασμός  διαρκεί περίπου τριάντα χρόνια! Δεν είναι  καθόλου τιμητικόν, πέραν του ότι είναι άκρως επαχθές και λίαν επικίνδυνον!

Πέραν των ανελιπώς εκπεμπομένων παραλογισμών έχομεν και την εικόνα αυτών αλλά  και ολόκληρα «κατεβατά» από τις παράλογες ομιλίες τους όσον και να μας προσβάλλουν! Τόση έκταση δεν δίδεται στον Έλληνα Πρωθυπουργόν ή τους Υπουργούς για τους οποίους αφιερούνται κάποια δευτερόλεπτα!

Όλα αυτά είναι υπέρ των τούρκων, που μάλλον τους έχομεν «θεοποιήσει» εφ΄ όσον δεν περνά ημέρα χωρίς να αναφέρομεν τις παράλογες αξιώσεις τους! ’Επρεπε να μη έχουν τόσον εύρος τα όσα αφορούν τους τούρκους και κάποια  να μη ανακοινώνονται!! Δεν αισθάνεται καμμμίαν ικανοποίηση ή ηρεμίαν ο Έλληνα!!! Μάλλον ψυχοπλακώνεται!