Θλίψη στην πανεπιστημιακή κοινότητα σκόρπισε ο θάνατος του Χαράλαμπου Ζεγκίνογλου.

Ο εκλιπών είχε διαγράψει λαμπρή διαδρομή και ένα αξιόλογο έργο στον Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης, το οποίο είχε αποτυπωθεί και σε επιστημονικά βιβλία κυρίως με θέμα τη στατιστική φυσική της θερμοδυναμικής ισορροπίας.