Ανακοινώθηκε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 στα πληρώματα από την Οργανωτική Ομάδα του 55ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού (πλήρωμα 222) το 2ο θέμα σακούλας της κατηγορίας ΥΠΟΦΕΡΤΕ.

ΥΠΟΦΕΡΤΕ / ΘΕΜΑ 2Ο

Ο ποταμός “φώτιζε” την πόλη μας

κι έβαζε τη σφραγίδα του στα ρολόγια…

Φέρτε μία, με το όνομά του, αυθεντική.

ΒΑΘΜΟΙ: 30

* θέμα σακούλας