Ημερίδα στην Αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών