Με όρκο σιωπής, παραίτηση από νόμιμα δικαιώματα, αποδοχή κάθε είδους αλλοίωσης της πραγματικότητας από το μοντάζ και άλλους τέτοιους όρους στο συμβόλαιο, όπως δημοσιεύει η εφημερίδα «Espresso», το κανάλι του Φαλήρου ετοιμάζει ένα ριάλιτι στο οποίο τα πάντα θα έγκεινται «στη διακριτική ευχέρεια» της παραγωγής.

Σύμφωνα με τα συμβόλαια που καλούνται να υπογράψουν οι παίκτες του Big Brother, αποσπάσματα των οποίων δημοσιεύει η εφημερίδα, υπάρχει κατηγορηματική απαγόρευση να μιλήσουν για το «πρόγραμμα»: Δεν θα δημοσιοποιήσω, αποκαλύψω, ανακοινώσω, οπουδήποτε και για οιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο(ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια συζήτησης με οποιονδήποτε, με συνέντευξη -δήλωση, με σχόλιο, με ανακοίνωση, δήλωση κάθε μορφής, με συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή ή άλλο μέσο ή μέσω διαδικτύου» αναγράφεται μεταξύ άλλων στην παράγραφο για την εχεμύθεια και τις «εμπιστευτικές πληροφορίες». Ακόμα, οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη ή να κατηγορήσουν την παραγωγή για το μοντάζ που θα επιλέξει να κάνει στις σκηνές που θα προβάλλονται.

Για τις «επεξεργασμένες σκηνές με τη μέθοδο του μοντάζ», αναφέρεται ότι «ήδη με την παρούσα αποδέχομαι και αναγνωρίζω ως εύλογη και δικαιολογημένη ενδεχόμενη απόκλιση των ως άνω σκηνών από την πραγματικότητα και αποδέχομαι αυτήν ως αναγκαία για τις ανάγκες του προγράμματος. Κατά συνέπεια παραιτούμαι από οποιαδήποτε αξίωση απορρέει από την ως άνω αιτία και συναινώ στην επεξεργασία και συρραφή των μαγνητοσκοπημένων σκηνών με τη μέθοδο του μοντάζ.

Τέλος, οι παίκτες δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή τους σε κάποιο από τα γυρίσματα που θα τους υποδείξει η παραγωγή, ακόμη και αν διαφωνούν με αυτό που θα κληθούν να κάνουν . Σε περίπτωση άρνησής τους, η παραγωγή έχει το δικαίωμα να τους θέσει εκτός παιχνιδιού.