Ερώτηση της "Ελληνικής Λύσης" με θέμα "Προβλήματα Μαρίνας στην Πάτρα" κατατέθηκε από τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Στην ερώτηση προ το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισημαίνεται η κακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο χώρος.


H απάντηση του υπουργείου