Ένας κούριερ μεταμορφώνεται σε ένα μικρό ήρωα προκειμένου να παραδώσει το δέμα στον παραλήπτη του, κάτω από αντίξοες συνθήκες (πάγο).


UPS Delivery Guy vs. Icy Driveway